Chaos na ulicy grabieniec

List od mieszkańca teofilowa

Obecnie na ulicy Grabieniec panuje chaos komunikacyjny, ustawione znaki nie są jednoznaczne, mimo znaków "ulica jednokierunkowa" auta poruszają się w obu  kierunkach, nie jest bezpiecznie.


Jeśli , jak informujecie, roboty będą trwały aż do końca 2014r. to celowe jest ograniczenie takich utrudnień jak dojazd do Parkingu Strzeżonego przy ul. Grabieniec 15 Wystarczy adaptacja , na okres remontu, nowo położonego  chodnika wzdłuż ogrodzenia osiedla "Kaczeńcowe" na trakt pieszo-jezdny umożliwiający dojazd na Parking ze skrzyżowania ul. ul. Grabieniec i Pasjonistów mieszkańcom bloków 201, 202, i bloków przy ulicach Pasjonistów, Radka, Rojnej. Rozwiązanie problemu jest ale nikt o nim wcześniej nie pomyślał. Prace remontowe jeszcze trwają.

 


Chaos na ulicy grabieniec