PRELUDIUM 2018 - XX

Organizatorem projektu jest Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej do 16 lat, grających
i kształcących swoje umiejętności na klawiszowych instrumentach elektronicznych typu keyboard i wpisał się na stałe do kalendarza łódzkich imprez muzycznych.


W tym roku ten łódzki Konkurs stał się częścią nowego, interdyscyplinarnego projektu realizowanego przez Bałucki Ośrodek Kultury - Festiwalu Kultury Szkolnej.


Ogólnopolski Konkurs Gry Na Instrumentach Elektronicznych Dla Dzieci
i Młodzieży
PRELUDIUM to znakomita promocja dziecięcej twórczości muzycznej, stwarza możliwości porównania poziomu kształcenia muzycznego, propagowanie muzyki elektronicznej oraz prezentowanie i promowanie młodych talentów muzycznych grających na elektronicznych instrumentach klawiszowych.


Organizowany konkurs uaktywnia amatorski ruch artystyczny, popularyzuje elektroniczne instrumenty klawiszowe oraz kształtuje model spędzania wolnego czasu, poprzez świadome działania twórcze, a także stwarza możliwości rozwoju zdolności artystycznych i wymianę doświadczeń wśród instruktorów.


Uczestnikom konkursu dajemy możliwość zaprezentowania swoich autorskich kompozycji, dzięki czemu można porównać ich poziom kształcenia i rozwój talentu muzycznego.


Poziom artystyczny uczestników oceniany jest przez jury biorące udział

w Przesłuchaniach Konkursowych.


Konkurs organizowany jest dla solistów w trzech grupach wiekowych:

I: 8-9 lat; II: 10- 12 lat; III: 13 16 lat i realizowany jest w dwóch etapach.


Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie w terminie do 18 maja 2018r. karty zgłoszenia i płyty demo materiału muzycznego z trzema utworami dowolnego repertuaru.


Na podstawie zebranego materiału, jury dokonuje wstępnej oceny i wybiera uczestników do Przesłuchania Konkursowego.


Konkursowi towarzyszą warsztaty edukacji muzycznej z cenionym artystą elektronicznego brzmienia Piotrem Wojciechowskim.


Przesłuchania Konkursowe PRELUDIUM’2018 - 9 czerwca 2018r.
w godzinach 13:00-20:00 w siedzibie Centrum Twórczości LUTNIA Bałuckiego Ośrodka Kultury w Łodzi, ul. Łanowa 14.


regulamin (także w załączniku):


karta zgłoszenia (także w załączniku):


Jesteśmy na Facebook’u - zapraszamy na stronę: http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Preludium


Szczegółowych informacji udziela sekretariat

Centrum Twórczości LUTNIA Bałuckiego Ośrodka Kultury w Łodzi:

tel. 42 652 62 27,

Pozdrawiam wszystkich uczestników, laureatów, sponsorów i zainteresowanych Ogólnopolskim Konkursem Gry Na Instrumentach Elektronicznych Dla Dzieci i MłodzieżyPRELUDIUM i serdecznie zapraszam do udziału.

Koordynator projektu PRELUDIUM

Mateusz Błażejewski


Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Gry Na Instrumentach Elektronicznych Dla Dzieci i Młodzieży PRELUDIUM 2018


/ projekty graficzne do projektu: Henryk Maciaszczyk / BOK /


PRELUDIUM 2018 - XX